คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อตินุช ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET583,096,917
2น.ส. อตินุช ตันติวิทMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET440,895,000
3น.ส. อตินุช ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET114,904,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณวิภา ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET114,173,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพงษ์ ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET613,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพล ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET499,987,950