คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Toray Industries, Inc ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTTMบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET0-
2LTXบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET0-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า Inc เกี่ยวข้องด้วย