คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TICON INTERNATION PTE.LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET7,066,290,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า PTE.LTD เกี่ยวข้องด้วย