คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

THE BANK OF NEW YORK MELLON DR ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %