คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SSIบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET38,081,2300.00