คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AWCบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET44,031,600,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า INTERNATIONAL เกี่ยวข้องด้วย