คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET210,661,122,4390.00