คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. Yew Hock Koh ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai2,330,836,000-1.99