คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET740,020,5750.00
2BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET205,537,5000.00
3PRINบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET30,724,2000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ROBERTUS เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUSTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET364,762,500