คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HFTบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET909,680,000-0.73