คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TISCOบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET547,653,2800.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า PLC เกี่ยวข้องด้วย