คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %