คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLOWบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET19,901,359,6600.00