คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTAบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET50,630,163,675+0.35
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า SINGAPORE เกี่ยวข้องด้วย