คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASAHI GLASS CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VNTบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET15,744,595,303-3.42