คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

AGC Inc ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VNTบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET16,162,593,409+2.16