คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1PTTบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET9,733,383,8750.880.00
2PTTEPบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET6,587,267,7001.34-0.81
3KTBธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET5,427,302,2602.79-0.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จำกัด เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัดAJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET117,837,280
2นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัดMUD -บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)mai12,213,690
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมรัชต์ นิรันดร โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัดVCOM -บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai12,420,505
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เยาวณี นิรันดร โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัดVCOM -บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai12,064,145