คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท Siam Magi จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BAT-3Kบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET2,244,000,0000.00