คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BBLธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET1,973,878,100-2.31