คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET4,243,235,2000.00