คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET666,408,1600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โพธิวรคุณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET90,298,220
2นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณNPPG -บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,211,413
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET69,399,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET58,129,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณNPPG -บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET14,875,280