คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET774,209,480-0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โพธิวรคุณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET270,132,205
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET104,905,285
2นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณNPPG -บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET21,211,978
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณNPPG -บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET15,611,680