คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai265,210,800-0.57