คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ROHบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET1,357,905,474-3.09
2DTCบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET999,213,2800.00