คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %