คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCGบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET48,708,0000.00