คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COTTOบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET8,401,407,333+0.64