คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLANDบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET1,568,704,112+0.74