คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET3,417,000,000-4.71