คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUEบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET4,976,223,5190.00