คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRIMEบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET3,571,555,555-8.33