คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท พกกิม จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NSIบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET129,493,458+2.78