คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NKIบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET95,859,0030.00
2THRELบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET11,880,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนสารสมบัติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมพักตร์ ธนสารสมบัติTNPC -บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET1,689,497