คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BRRบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET1,878,116,020-0.87