คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET164,670,723,9000.00