คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ILMบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET2,765,016,0000.00