คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET8,190,000,00013.03-0.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุ่นสวัสดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์BYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET8,190,000,000