คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อัจจิมา ภาคานาม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CGHบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ภาคานาม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจจิมา ภาคานามCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET100,000,000