คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อตินุช ตันติวิท ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET591,084,546-0.90
2MBKบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET431,226,250+3.14
3PRGบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET113,095,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติวิท เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อตินุช ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET591,084,546
2น.ส. อตินุช ตันติวิทMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET431,226,250
3น.ส. อตินุช ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET113,095,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณวิภา ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET112,375,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพงษ์ ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET621,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพล ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET506,837,100