คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET1,832,131,382-3.42
2WHAUPบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100,307,993-0.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พู่พิสุทธิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์WHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,832,131,382
2น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์WHAUP -บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET100,307,993
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์WHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,830,466,982
2นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์WHAUP -บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET100,869,134