คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRINบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET87,813,648+0.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นนทสูติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET87,813,648