คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RMLบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET23,903,250+0.95
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงศ์วิวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญสินี วงศ์วิวัฒน์EIC -บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET1,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์RML -บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET23,903,250