คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรวงศ์วสุ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนัตถ์ วรวงศ์วสุCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai26,489,500