คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1TNLบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET36,588,5381.890.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนสารศิลป์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เรวดี ธนสารศิลป์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET10,347,584
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์TNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET36,588,538