คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET6,080,000,000-0.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิรภูมิมินทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์CPALL -บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)SET6,080,000,000