คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วรางคณา กมลทิพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SGPบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET126,050,700-1.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กมลทิพย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรางคณา กมลทิพย์SGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET126,050,700