คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. รมณี บุญดีเจริญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLANDบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET1,876,600,062+0.74
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุญดีเจริญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญGLAND -บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET2,008,561,663
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รมณี บุญดีเจริญGLAND -บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET1,876,600,062
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญGLAND -บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET1,876,600,062