คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BAบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET72,291,100+7.38
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิมป์ไพฑูรย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET72,291,100