คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ภาติยา ทันการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HUMANบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET79,396,500-3.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทันการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภาติยา ทันการHUMAN -บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)SET79,396,500