คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STARบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai103,150,9320.00
2ZIGAบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai7,464,3000.00
3DIMETบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai3,126,3960.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงษ์ทองหลิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลินSTAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai103,150,932
2น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลินZIGA -บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,464,300
3น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลินDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai3,126,396