คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ZIGAบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai6,282,900+0.85
2DIMETบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai2,530,8920.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วงษ์ทองหลิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลินZIGA -บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)mai6,282,900
2น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลินDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai2,530,892