คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET65,917,4400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อังคณากรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุลASEFA -บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)SET555,392,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุลASEFA -บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)SET65,917,440