คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET92,284,416-0.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อังคณากรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุลASEFA -บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)SET777,548,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุลASEFA -บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)SET92,284,416