คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ปราชญา กรรณสูต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET73,018,760+0.53
2OHTLบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET36,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กรรณสูต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET57,578,850
2นาย ปิยชัย กรรณสูตPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET23,920,000
3นาย ปิยชัย กรรณสูตAMANAH -บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET20,860,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เปรมชัย กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET1,181,041,617
2นาย เปรมชัย กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET122,184,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปราชญา กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET73,018,760
2น.ส. ปราชญา กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET36,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชไมมาส กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET63,158,000
2น.ส. ชไมมาส กรรณสูตOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET57,579,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรณิศ กรรณสูตITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET53,036,605
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปกฤต กรรณสูตNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,754,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลพัฒ กรรณสูตNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET153,937,068